Η διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου για τη “Δίκαιη Αναπτυξιακή μετάβαση και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης» ολοκληρώθηκε .Ο δήμαχρος Κοζάνης Λάζαρος Μαλούτας πρότεινε τα εξής:

1. Προτείνεται η Έδρα της ειδικής υπηρεσίας ΔΑΜ, αλλά και η έδρα της «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» να είναι η έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, εφόσον η ίδρυσή της αφορά κύρια την περιοχή και αυτή πρέπει να εξυπηρετήσει. Επίσης η στελέχωση της υπηρεσίας ΔΑΜ, αλλά και της Εταιρίας «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» να γίνει κυρίως με τοπικά στελέχη της δημόσιας διοίκησης ή της επιστημονικής και επαγγελματικής κοινότητας, εφόσον γνωρίζουμε ότι η περιοχή πλήττεται από ανεργία και φυγή του νέου επιστημονικού δυναμικού της, γεγονός που θα βελτίωνε κατά ένα μέρος το θέμα της απασχόλησης και του “brain drain”.

2. Διεκδικούμε τη συμμετοχή στο ΔΣ της «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης των λιγνιτικών περιοχών. Συγκεκριμένα προτείνεται η συμμετοχή ενός εκπρόσωπου του Δικτύου Ενεργειακών Δήμων στο ΔΣ της Εταιρείας, καταλαμβάνοντας μία από τις τρείς άλλες (πλην του Προέδρου και του Δ/ντος Συμβούλου) έδρες.

3. Ζητούμε την άμεση ενεργοποίηση του Παρατηρητηρίου για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και τη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σ’ αυτό. Στο βαθμό που η σχετική πρόβλεψη απορρέει ήδη από το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, η πρόβλεψη ενεργοποίησης του Παρατηρητηρίου στο σχέδιο νόμου και η απονομή σ’ αυτό εποπτικής φύσεως αρμοδιοτήτων, αποτελεί προϋπόθεση δημοκρατικής διακυβέρνησης που θα ενισχύσει τη λογοδοσία και την διαφάνεια.

4. Δεν γίνεται αναφορά στην δέσμευση χαμηλής τιμής της θερμικής ενέργειας για τους καταναλωτές, εφόσον είναι ισχυρό το ενδεχόμενο να αυξηθεί πολύ και το κόστος παραγωγής ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να διασφαλιστεί μια ανταγωνιστική τιμή που θα εγγυάται την βιωσιμότητα της νέας Επιχείρησης αλλά και θα είναι προς όφελος των καταναλωτών και κατοίκων της περιοχής. Επίσης στη μεταβατική περίοδο πρέπει να διασφαλιστεί τουλάχιστον κατά την πρώτη φάση της περιόδου αυτής η κάλυψη του λειτουργικού κόστους της νέας Επιχείρησης.

5. Δεν φαίνεται να υπάρχει όφελος από την μεταβίβαση της περιουσίας της ΔΕΗ στην «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στους «πυρήνες» ουσιαστικά μπορούν να γίνουν μόνο ενεργειακά έργα. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η παραχώρηση των εδαφών και για άλλα αναπτυξιακά έργα και ιδιωτικές επενδύσεις πλην των ενεργειακών.

6. Σε κάθε περίπτωση και δεδομένου ότι οι τοπικοί φορείς και ιδίως η Τοπική και Περιφερειακή αυτοδιοίκηση θα επωμιστούν αντικειμενικά την ευθύνη υλοποίησης σημαντικού μέρους των δράσεων και έργων επιβάλλεται η ουσιαστική στήριξη και ενίσχυση της τεχνικής και διοικητικής ικανότητας και επομένως προτείνεται να συμπεριληφθεί σχετική διάταξη που να προβλέπει την ενίσχυση των ΟΤΑ με ειδικό επιστημονικό προσωπικό και την κάλυψη των σχετικών δαπανών.