Κατάθεση κοινοβουλευτικής ερώτησης-αναφοράς

Η Βουλευτής Π.Ε. Χαλκιδικής και Τομεάρχης Πολιτισμού ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. κ. Κυριακή Μάλαμα και η Βουλευτής Π.Ε. Κοζάνης και Τομεάρχης Τουρισμού ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. κ. Καλλιόπη Βέττα κατέθεσαν κοινοβουλευτική ερώτηση – αναφορά προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού, με θέμα: «Να εξαιρεθούν ρητά κι άμεσα οι καλλιτέχνες κι οι εργαζόμενοι του κλάδου του θεάματος – ακροάματος με “μπλοκάκι” από τα νέα τεκμήρια φορολόγησης»

Στην ερώτηση, παρατίθεται το υπόμνημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος (Π.Ο.Θ.Α.), στο οποίο, με αφορμή την κατάθεση του φορολογικού νομοσχεδίου, καταγράφονται οι διαχρονικές παθογένειες του χώρου, αλλά και οι εύλογες και ισχυρές αντιθέσεις για τις κατατεθείσες ρυθμίσεις.

Ειδικότερα, τονίζεται ότι οι εργαζόμενοι στον χώρο (σκηνοθέτες, μουσικοί, τραγουδιστές, ηθοποιοί, χορευτές, φωτιστές, ηχολήπτες, μοντέρ κλπ) λειτουργούν σε πλήρη επισφάλεια, λόγω της ρευστότητας, της εποχικότητας και της μεγάλης ανεργίας του κλάδου, ενώ εκδίδουν μπλοκάκι παροχής υπηρεσιών παρά το γεγονός ότι, ουσιαστικά, έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Ως αποτέλεσμα, υπόκεινται σε εξοντωτικές επιβαρύνσεις, που δεν έχουν άλλοι εργαζόμενοι όπως, ενδεικτικά, το τέλος επιτηδεύματος και η υψηλότατη παρακράτηση φόρου ενώ, πλέον, με το επικείμενο νομοσχέδιο βάλλονται κι από τα άδικα και οριζόντια τεκμήρια.

Οι Βουλευτές και Τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. τονίζουν, αφενός, ότι είναι αδήριτη ανάγκη να βρεθεί μια φόρμουλα ίσης και αναλογικής συνεισφοράς για όλους τους πολίτες αλλά, αφετέρου, να μην επιβαρύνονται εργαζόμενοι – όπως οι άνθρωποι που στηρίζουν τον Πολιτισμό- από τις άδικες και υπέρμετρες φορολογικές ρυθμίσεις που εισάγει η κυβέρνηση με το τελευταίο νομοσχέδιο.

2023-11-27 Μάλαμα ΠΟΘΑ_φορολογικό ανυπόγραφη

Βουλευτής Π.Ε. Χαλκιδικής, Κυριακή Μάλαμα
Βουλευτής Π.Ε. Κοζάνης, Καλλιόπη Βέττα