Τέσσερα έργα της Ηigh Voltage Energy με διαχειριστή τον Χρήστο Πετρόχειλο της Kiefer σταματούν μετά από απόφαση του ΥΠΕΝ. Πρόκειται για αιολικά πάρκα στην περιοχή Ασπροποτάμου του Δήμου Μετεώρων ισχύος 3 MW το καθένα, συνολικά 12 MW που θεωρήθηκαν ως κατάτμηση ενός ενιαίου έργου σε τέσσερα επιμέρους.

Το έργο «Μάνα Νερού» της Μεσιανής είναι συνολικά 100MW και έχει επιμεριστεί σε 196 έργα κάτω των 500KW χωρίς να λείπουν και κάποια <1ΜW. Πρόκειται επίσης για έργο της Kiefer με δεκάδες Μ.Ι.Κ.Ε. να ανήκουν στον κ. Πετρόχειλο και άλλες σε τρίτους. Στο ερώτημα της αρμόδιας υπηρεσίας αναφορικά με τη νομιμότητα έκδοσης ΠΠΔ για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμών που στο σύνολό τους υπερβαίνουν το όριο κατάταξης στην Β’ κατηγορία, σε όμορα γήπεδα, δεν δόθηκε ποτέ απάντηση. Τα 10ΜW είναι το όριο για να θεωρηθεί ένα έργο κατηγορίας Β.

Στην περίπτωση του «Μάνα Νερού» από τα 10MW φτάσαμε στα 100ΜW και το έργο από την Α2 υποβαθμίζεται σε χαμηλότερη κατηγορία. Το ΥΠΕΝ ακολούθησε προηγούμενες αποφάσεις του ΣΤΕ και σταμάτησε κάποια έργα. Αυτό όμως στο «Μάνα Νερού» συνεχίζεται με το δάσος μακεδονικής δρυός να απειλείται.

Ίδιος δικαιούχος, χρονική σύμπτωση στην έκδοση των πράξεων, ίδιος μελετητής, χρονική σύμπτωση στην εκπόνηση και υποβολή των μελετών είναι μερικά από τα στοιχεία που το ΥΠΕΝ αναφέρει ως ενδεικτικά ενός ενιαίου έργου που σπάει σε κομμάτια. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στην θέση «Μάνα Νερού» που ακολουθείται η μέθοδος «μπακλαβά».

Αφού όμως δεν υπάρχει πρόθεση ούτε για ανάκληση της επιτροπής δασολογίου 20/2020 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας ούτε το ΥΠΕΝ αντιμετωπίζει με τα ίδια μέτρα και σταθμά όλα τα έργα ΑΠΕ, υπάρχει ακόμα η δυνατότητα προσφυγής στο ΣΤΕ.

Ιωάννα Παπαδημητρίου