Θα έπρεπε τα μικρά υδροηλεκτρικά βιοαέριο, βιομάζα να είχαν προωθηθεί

Ο Κωνσταντίνος Βασιλικός, Πρόεδρος ΕΣΜΥΕ (Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων) – ZOOM, από τα Κοίλα τόνισε ότι βλέπει μικρή τη συμμετοχή των υδροηλεκτρικών για το 2030.Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης η υδροηλεκτρική ενέργεια ήταν η πρώτη που στηρίχτηκε, μιας και τα μικρά υδροηλεκτρικά δε συγκρίνονται με την ποιότητα και τη σταθερότατα της ενέργειας.

Η πολιτεία κατά τη γνώμη του εμμένει σε ένα ενεργειακό μείγμα που δεν ανταποκρίνεται. Προωθούνται τεχνολογίες που δημιουργούν προβλήματα. «Δε βάζουμε ανεξέλεγκτα φωτοβολταϊκά και μετά ψάχνουμε λύσεις. Τρέχουμε πίσω από τις λύσεις. Έχουμε κάνει λάθος επιλογές και προσπαθούμε να τις μαζέψουμε».

Θα έπρεπε τα μικρά υδροηλεκτρικά βιοαέριο, βιομάζα να είχαν προωθηθεί και να είχαν μια ποσόστωση στο μείγμα, όπως είπε. «Δεν είναι δυνατό να θεωρούμε εύλογο ότι προκαλούμε αρνητικές τιμές, εξαγωγές με κόστος, περικοπές, να θέτουμε επενδύσεις σε ρίσκο, να αυξάνουμε κόστος παραγωγής. Από την άλλη δεν έχουμε δίκτυα, δεν έχουμε αποθήκευση, δεν έχουμε ζήτηση. Βλέπουμε έργα με σταθερή παραγωγή να χάνουν το μισό της παραγωγής τους».

Ιωάννα Παπαδημητρίου