Κυρία αναλαμβάνει τη φύλαξη ηλικιωμένου ατόμου (όχι κατάκοιτου) ως εξωτερική στην Κοζάνη. Κατά προτίμηση πλήρους απασχόλησης σε οκτάωρη ή δεκάωρη βάση. Τηλ. Επικοινωνίας: 6980640222.