Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Α. Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/99 παρ. 2 «Περί κύρωσης του Κ.Ο.Κ, όπως τροποποιήθηκε με Ν. 3542/2007».
  2. Την υπ’ αριθ. 5970/ 24/1068984 από 25-05-2024 αναφορά-πρόταση του Τ.Τ. Εορδαίας.
  3. Υπ’ αριθμ.: 11271 από 22-05-2024 έγγραφο του Δήμου Εορδαίας.

Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια της αναγραφόμενης στο θέμα εκδήλωσης:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ 1ο

  1. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων επί της οδού Πόντου (μονής κατεύθυνσης) από την διασταύρωσή της με την οδό Δημοκρατίας έως τη διασταύρωσή της με την οδό Εθνικής Αντίστασης.
  2. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς.
  3. Διάρκεια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: από 19:00′ ώρα της Τετάρτης (29-05­2024) έως 19:00′ ώρα της Παρασκευής (31-05-2024).

ΑΡΘΡΟ 2ο

Οι παραβάτες της ΑΠΟΦΑΣΗΣ αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν. 2696/99 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007, αφού ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα με μέριμνα του Τ.Τ.

Εορδαίας.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει με την δημοσίευση της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».