Υπάρχει βλάβη στο δίκτυο νερού και θα γίνουν διακοπές νερού σε διάφορα σημεία της κοινότητας.
Έχει ξεκινήσει η αποκατάσταση τους από το συνεργείο της ΔΕΥΑΚ.