Οι Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ Δυτικής Μακεδονίας κκ. Καλλιόπη Βέττα, Πέτη Πέρκα και Ολυμπία Τελιγιορίδου κατέθεσαν κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών για την ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων στο Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Στην ερώτηση γίνεται αναφορά στο περιεχόμενο του προγράμματος του ΟΑΕΔ το οποίο, βάσει κριτηρίων από τον ΑΣΕΠ, προχώρησε στην πρόσληψη – με σύμβαση ενός έτους- 210 επιστημόνων ηλικίας 22-39 ετών για την στελέχωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Το πρόγραμμα είχε ως στόχο αφενός την ανάσχεση της υψηλής ανεργίας στην περιοχή και αφετέρου την αντιμετώπιση του φαινομένου της διαρροής επιστημόνων στο εξωτερικό (brain drain).

Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στην γενικότερη υποστελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών, καθώς οι κυβερνήσεις της περιόδου 2010-2014 είχαν δεσμευτεί στην πρόσληψη ενός εργαζομένου για κάθε πέντε αποχωρήσεις γεγονός που, μαζί με τις αθρόες συνταξιοδοτήσεις, αποψίλωσε σε σημαντικό βαθμό το Ελληνικό Δημόσιο.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στο ομόφωνο ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου για την αναγκαιότητα ανανέωσης των συμβάσεων ενώ, ειδική μνεία γίνεται στις αυξημένες δεξιότητες και γνώσεις που κατέχουν οι συγκεκριμένοι επιστήμονες, οι οποίες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στην λειτουργία των συγκεκριμένων υπηρεσιών σε μια περίοδο που προβλέπεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο ελέω και της βίαιης απολιγνιτοποίησης.

Τέλος, ζητείται η ανανέωση του συγκεκριμένου προγράμματος για τουλάχιστον ένα έτος όπως ακριβώς συνέβη με αντίστοιχα ειδικά προγράμματα του ΟΑΕΔ στο παρελθόν.

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Εσωτερικών

Θέμα: «Ανανέωση συμβάσεων των εργαζομένων στο Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»

Με την υπ’ αριθ. 91761/15-11-2019 Δημόσια Πρόσκληση Νο 12/2019 προσλήφθηκαν στις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Κοζάνης, Π.Ε. Γρεβενών, Π.Ε. Καστοριάς, Π.Ε. Φλώρινας) 210 άνεργοι πτυχιούχοι ηλικίας 22-39 ετών.

Η πρόσκληση του συγκεκριμένου Ειδικού προγράμματος Απασχόλησης του ΟΑΕΔ –βάσει των κριτηρίων του ΑΣΕΠ- αφορούσε 250 επιστήμονες, αλλά τελικά οι εργαζόμενοι είναι 210, οι οποίοι απασχολούνται με σύμβαση 12 μηνών η οποία εκπνέει τον Μάρτιο του 2021.

Το πρόγραμμα, όπως ορίστηκε στην πρόσκλησή του, είχε διττό στόχο:
α) την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και της αδυναμίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων Πτυχιούχων, που συνεχίζουν να πλήττονται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ),
και
β) την αντιμετώπιση του φαινομένου διαρροής Επιστημονικού δυναμικού νεαρής ηλικίας σε άλλες χώρες προς αναζήτηση εργασίας το οποίο έχει σοβαρές επιπτώσεις στην απασχόληση και στην Ελληνική Οικονομία γενικότερα.

Οι εντασσόμενοι στο πρόγραμμα απασχόλησης καλύπτουν τις ανάγκες που έχουν προκύψει, γενικότερα, από την υποστελέχωση των δημόσιων οργανισμών και των εποπτευόμενων φορέων, λόγω συνταξιοδοτήσεων, όπως και των μνημονιακών δεσμεύσεων της περιόδου 2010-14 όπου, ως γνωστόν, για κάθε πέντε αποχωρήσεις προβλεπόταν μόνο μία πρόσληψη.

Ειδικά, καλύπτονται τα οργανικά κενά της Περιφέρειας και των εποπτευόμενων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. σε μια σειρά από διοικητικές και οικονομικές δραστηριότητες.

Παράλληλα, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι, οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι με την επιστημονική επάρκεια και τις δεξιότητες που διαθέτουν, αναβαθμίζουν ουσιαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες της περιοχής. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να ικανοποιηθεί το αίτημά τους για ανανέωση του προγράμματος για τουλάχιστον ένα έτος, όπως συμβαίνει με αντίστοιχα προγράμματα του ΟΑΕΔ.

Ειδικότερα, τα προγράμματα που έχουν τύχει ανανέωσης είναι τα εξής: α)το πρόγραμμα Κοινωφελούς χαρακτήρα σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ΤΟΣΚΕΔΠ και Δομές προσωρινής φιλοξενίας μέσω Δήμων, Περιφερειών και της Υπηρεσίας υποδοχής και ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (Γ’ Κύκλος 1.690 ωφελούμενοι) και β) το Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης 4.000 Μακροχρόνια ανέργων στο Δημόσιο Τομέα της Υγείας το οποίο ανανεώθηκε για τέταρτη συνεχόμενη φορά.

Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο, με την 33η συνεδρίαση του (23.12.20, ΑΔΑ: Ψ5ΖΥ7ΛΨ-ΒΒΠ) αποφάσισε ομόφωνα να στηρίξει το αίτημα για την ανανέωση του προγράμματος ενώ, παράλληλα, τέθηκε το γενικότερο αίτημα για αύξηση του αριθμού των θέσεων του μόνιμου προσωπικού και της επιτάχυνσης των διαδικασιών πρόσληψης εργαζομένων.

Τέλος, ως γνωστόν, η Δυτική Μακεδονία υφίσταται ήδη τις συνέπειες από την βίαιη απολιγνιτοποίηση και τη μετάβαση σε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο. Ως εκ τούτου, η ανανέωση του προγράμματος, αφενός θα στήριζε τις διοικητικές δομές της Περιφέρειας ώστε να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από τη μετάβαση, αφετέρου δε, θα προσέφερε εργασιακή διέξοδο σε επιστήμονες που, ειδάλλως, θα απέμεναν με μοναδική προοπτική τη μετανάστευση.

Επειδή οι δημόσιοι φορείς πλήττονται, τόσο γενικά, όσο ειδικότερα στην Π.Δ.Μ., από υποστελέχωση και έλλειψη επιστημονικού προσωπικού,
Επειδή η ανεργία στη Δυτική Μακεδονία είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα,
Επειδή η απολιγνιτοποίηση δημιουργεί παραλυτικές συνθήκες στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου,
Επειδή η υγειονομική κρίση έχει ήδη μεγάλο οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο που επιβάλλει συνέχιση προγραμμάτων στήριξης της εργασίας,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Προτίθεται να προχωρήσει στην ανανέωση του συγκεκριμένου Προγράμματος για τουλάχιστον ένα έτος, όπως ακριβώς συνέβη με αντίστοιχα ειδικά προγράμματα του ΟΑΕΔ;
2. Ποια είναι τα οργανικά κενά, ανά περιοχή, ειδικότητα και υπηρεσία στην Π.Δ.Μ.; Ποιο είναι το σχέδιο για την κάλυψη των κενών;

Οι ερωτώσες Βουλευτές
Βέττα Καλλιόπη
Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)
Τελιγιορίδου Ολυμπία