Πρόσφατα δημοσιεύτηκε η σχετική εγκύκλιος που προβλέπει τις μετεγγραφές φοιτητών για το έτος 2019-2020. Για άλλη μια φορά παρακολουθούμε την έκρυθμη κατάσταση που καλούνται να αντιμετωπίσουν νέοι και μεγαλύτερων ετών φοιτητές, με ελάχιστες θέσεις στις εστίες (καλύπτουν μόλις 1/9 φοιτητές), με ακριβά ενοίκια, ακριβές σπουδές. Την ίδια στιγμή που τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι πολλοί φοιτητές εγκαταλείπουν τις σπουδές από το πρώτο κιόλας έτος, γιατί αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στο κόστος σπουδών, η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ, όπως και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, αυστηροποιούν περαιτέρω το δικαίωμα αίτησης μετεγγραφής.

Επιπλέον της μεγάλης έκτασης του προβλήματος όλα τα προηγούμενα χρόνια, φέτος έρχεται να προστεθεί και το ζήτημα της μη αντιστοίχισης των νέων Τμημάτων που προέκυψαν από τη διαδικασία της «Πανεπιστημιοποίησης», με αποτέλεσμα τα παιδιά που έχουν εισαχθεί σε αυτά να μην μπορούν να αιτηθούν μετεγγραφής, παρ’ όλο που τη δικαιούνται, με βάση τα κατατεθειμένα κριτήρια. Υπάρχουν έτσι Τμήματα, προερχόμενα από πρώην ΤΕΙ, με επιστημονικά αντικείμενα ίδια ή και αντίστοιχα άλλων Τμημάτων, που στην πράξη, δεν έγιναν ποτέ, όπως αποδεικνύεται, Πανεπιστήμια, αφού δεν αντιστοιχίζονται με άλλα πανεπιστημιακά Τμήματα.

Ο εμπαιγμός και η ταλαιπωρία των φοιτητών αυτών, των οικογενειών τους, είναι διπλός. Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται πως τους σχεδιασμούς των μεγάλων επιχειρήσεων και των κυβερνήσεών τους, την πολυκατηγοριοποίηση των Τμημάτων και των σπουδών που αποσκοπεί σε πιο φθηνό υψηλά ειδικευμένο εργατικό δυναμικό, θα την πληρώσουν τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών, με ακριβό μάλιστα αντίτιμο.

Με βάση τα παραπάνω, Ερωτάται η κ. Υπουργός, τι μέτρα προτίθεται να πάρει, ώστε:
• Να ολοκληρωθούν άμεσα οι μετεγγραφές, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Να καταργηθεί το πλαφόν των μετεγγραφών ανά Τμήμα για άτομα με αναπηρία, με γονείς με αναπηρία, για μέλη τρίτεκνων και πολύτεκων οικογενειών, για παιδιά ανέργων, για φοιτητές με αδερφό/ή φοιτητή σε άλλη πόλη. Να καταργηθεί το πλαφόν του 15%, ώστε κανένας φοιτητής που δικαιούται μετεγγραφής να μη μείνει εκτός του μέτρου.
• Να προχωρήσουν τώρα όλες οι αντιστοιχήσεις των Τμημάτων που προέκυψαν από τις πανεπιστημιοποιήσεις, χωρίς καθυστερήσεις και προσχήματα. Να παρθούν μέτρα για ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών, στήριξη των προγραμμάτων σπουδών, πρόσληψη προσωπικού, γενναία χρηματοδότηση της φοιτητικής μέριμνας, κατασκευή νέων εστιών, επιδότηση ενοικίου. Κανένας φοιτητής να μη χάσει εξάμηνο ή εργαστήριο, λόγω καθυστερήσεων των μετεγγραφών.

Ο Βουλευτής

Δελής Γιάννης