Φωτογραφία από Ξενοφών Βαΐζογλου

Από Νικόλαο Βλάχο

Από Γεύση Καραγιάννη