Καστοριά: Ένα πρωινό στο πλωτό hide της WildLife Explorers με αρκετά και ενδιαφέρον είδη.

Γαλαζολαίμης – Luscinia svecica

Νεροκοτσέλα – Rallus aquaticus

Αλκυόνη – Alcedo atthis

Μουστακαλής – Panurus biarmicus

Κύκνοι – Cycnus olor

Καλαμοτριλιστής – Locustella luscinioides

Ψευταηδόνι – Cettia cetti

Λευκοτσικνιάς – Egretta garzetta

Πηγή fb: Kyrillos ‘Samaras