Τι δείχνει η νέα μελέτη που χαρτογραφεί την ελληνική ενεργειακή αγορά

Φρένο στις άμεσες και έμμεσες θέσεων εργασίας στον κλάδο της ενέργειας καταγράφει για το 2021 μελέτη του ΙΕΝΕ, οι οποίες  διαμορφώθηκαν στις 111.513. Το συνολικό εργατικό δυναμικό των άμεσα απασχολουμένων στον τομέα της ενέργειας για την ίδια περίοδο αγγίζει τα 72.822 άτομα, αριθμός μικρότερος από αυτόν που είχε καταγραφεί στην προηγούμενη μελέτη του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης το 2013, και το οποίο υπολογιζόταν στα 77.690 άτομα.

Η μείωση των άμεσα απασχολούμενων στην ενέργεια οφείλεται τόσο στην περαιτέρω ψηφιοποίηση του τομέα όσο και στο περιορισμό της δραστηριότητας συγκεκριμένων κλάδων (π.χ. εξόρυξη λιγνίτη). Αντίθετα, παρατηρείται αύξηση της απασχόλησης σε άλλους κλάδους. Σε κλάδους έμμεσης απασχόλησης στον ευρύτερο ενεργειακό χώρο, ο αριθμός των απασχολούμενων έφθασε τα 38.691 άτομα το 2021, ενώ το καθεστώς εργασίας στις επιχειρήσεις είναι σχεδόν αποκλειστικά πλήρους απασχόλησης.

Οι εταιρείες εκτίμησαν ότι η πανδημία δεν επηρέασε τον αριθμό των εργαζομένων τους, ενώ ο βασικότερος τρόπος εργασίας κατά την περίοδο αυτή ήταν η τηλεργασία σε ποσοστό 72%, χωρίς να γίνει καμία αναστολή σύμβασης εργασίας.

Η μελέτη επισημαίνει ότι και τους τέσσερις κλάδους της Ενέργειας (Πετρελαίου, του Φυσικού Αερίου, του Ηλεκτρισμού και ΑΠΕ) σε συντριπτικό ποσοστό επιμορφώνουν τα στελέχη τους, σε τακτά χρονικά διαστήματα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Καταληκτικά, η μελέτη διατυπώνει προτάσεις για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της Ενέργειας, καθώς και σχετικά με το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν η Καινοτομία και η Έρευνα στην προώθηση της απασχόλησης στον ενεργειακό τομέα. Η μελέτη αναδεικνύει, επίσης, το νέο εξελισσόμενο προφίλ του εργαζόμενου, ενώ διατυπώνονται εκτιμήσεις για την απασχόληση στο νέο ενεργειακό περιβάλλον που διαμορφώνεται.

Με τη νέα έκθεση, το ΙΕΝΕ έρχεται να επικαιροποιήσει την ομώνυμη μελέτη του 2013, κάτι που κρίθηκε αναγκαίο εξαιτίας της τάσης μετασχηματισμού και γενικότερα της δυναμικής και κινητικότητας που επιδεικνύει ο τομέας της Ενέργειας. Οι εξελίξεις αυτές έχουν άμεσο αντίκτυπο στην απασχόληση, με σημαντικές διαφοροποιήσεις αναφορικά με τον αριθμό και την ποιότητα των θέσεων εργασίας στον εγχώριο ενεργειακό τομέα.

Μεταξύ άλλων, οι διαρθρωτικές αλλαγές που έχουν καταγραφεί στον τομέα της Ενέργειας στην Ελλάδα και πρόκειται να επικρατήσουν τα επόμενα χρόνια αφορούν κυρίως την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, την ραγδαία ανάπτυξη των ΑΠΕ, ως αποτέλεσμα διεθνών και ευρωπαϊκών στόχων, με επιπτώσεις όπως η εφαρμογή του προγράμματος απολιγνιτοποίησης, η λειτουργία νέων επιχειρήσεων στο λιανικό τομέα της Ενέργειας, η ψηφιοποίηση του τομέα, η λειτουργία της ενιαίας χονδρεμπορικής αγοράς καθώς και η προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

Πηγή: newmoney.gr