Την έναρξη του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου για την ποντιακή γλώσσα κήρυξε το Σάββατο ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Θεοδουλίδης στην Φλώρινα.

Όπως ανέφερε: Η ποντιακή διατηρήθηκε ανά τους αιώνες σε ένα εχθρικό περιβάλλον σε λαούς αλλόγλωσσους και αλλόθρησκους κάτι που πιστοποιεί την ανθεκτικότητά της ποντιακής φυλής απέναντι στην αφομοίωση. Η χρήση της έχει περιοριστεί. Υπάρχει αισιόδοξη αναφορά στην ιντερνετική wikipedia ότι η ποντιακή διάλεκτος δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο κανονικοποίησης ή διδασκαλίας από κανένα δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό και θεωρείται οριστικά στα πρόθυρα εξαφάνισης .Πολλοί σύλλογοι την μεταλαμπαδεύουν μέσω μαθημάτων, σεμιναρίων κ.ο.κ.

Ι.Π.