Φέτος το καλοκαίρι ολοκληρώθηκε ο φάκελος από το Δήμο Κοζάνης προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα κοιμητήρια του Κλείτου. Επειδή κομμάτι τους ήταν σε δασική έκταση χρειαστήκαν κάποιες επιπλέον γνωμοδοτήσεις. Αυτά θα αποτελέσουν και τα κοιμητήρια του νέου οικισμού της Ποντοκώμης. Αναμένεται η παραχώρηση για χρήση στο Δήμο Κοζάνης .

Ακόμα και όταν το εν λόγω οικόπεδο των κοιμητηρίων περάσει στο Δήμο Κοζάνης θα περάσουν χρόνια για την κατασκευή τους. Δηλαδή ακόμα κι αν λυθεί το ιδιοκτησιακό που αποτελεί ένα χρόνιο πρόβλημα.

Με αυτά και με αυτά δεν φαίνεται τόσο άμεση η παύση ταφής των νεκρών στο κοιμητήριο της Ποντοκώμης ούτε κι η υπόδειξη από το Δήμο της μεταφορά των οστών σε άλλο μέρος.

Ιωάννα Παπαδημητρίου

Γιώργος Πηλιανίδης για την άμεση παύση ταφής νεκρών στην Ποντοκώμη: «Να μεταφερθούν στα κοιμητήρια του νέου οικισμού»