Παραιτήθηκε η Φανή Φτάκα από μέλος της Επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ύστερα από αίτηση που υπέβαλε «Θα ήθελα να υποβάλω την παραίτησή μου πιστεύοντας στην ανανέωση των μελών της» ανέφερε χαρακτηριστικά μετά από επτά χρόνια συνεχούς θητείας.

Ι.Π.