Στον απολογισμό δράσεων της ΔΙΑΔΥΜΑ 2023 που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης  ο Κώστας Τσιόπτσιας, διευθυντής της διαδημοτικής ανέφερε  ότι υπάρχει πτώση της ποσότητας των απορριμμάτων λόγω μείωσης πληθυσμού .Παραμένει σε ποσοστό 32-33% το ποσοστό των απορριμμάτων που οδηγούνται σε ταφή όταν στην υπόλοιπη χώρα είναι στο 70% 18.000 τόνοι είναι τα ανακυκλώσιμα και πρέπει να φτάσει στους 24.000 τόνους.

Η μείωση των αποβλήτων ίσως δημιουργήσει πρόβλημα γιατί η ΔΙΑΔΥΜΑ διότι έχει εγγυηθεί 90.000 τόνους για το εργοστάσιο που καλύπτονται τώρα με τα εισαγόμενα απορρίμματα πρόσθεσε. Μπορεί να γίνει επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης όπως είπε και για τα θέματα της ανακύκλωσης.

Ιωάννα Παπαδημητρίου