Συνοπτικά η κατανομή ανά Δήμο των μολύνσεων του SARS-COV 2 στη Δυτική Μακεδονία για Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 είναι η εξής:

Επίσης συνοπτικά η κατανομή ανά Δήμο των μολύνσεων του SARS-COV 2 στη Δυτική Μακεδονία για Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021 είναι η εξής: