ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 89,5
Ενοριακή ζωή

Η κ. Σμαραγδή Καράγιωργα συζητά με τους π. Δημήτριο Χήτο και π. Γρηγόριο Κεσελόπουλο, θέμα:
Η Ζωή της Εκκλησιαστικής Κοινότητας του Ι.Μ.Ν. Αγίου Δημητρίου Σιατίστης