ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Τα μουσεία ως χώρος αναζήτησης και απόκτησης Ιστορικής γνώσης: η ιστορία της αρχαίας Μακεδονίας.

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ-ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1. Η σχέση μουσείου και σχολείου στην παραγωγή ιστορικής γνώσης και στη διαμόρφωση της ιστορικής ταυτότητας των μαθητών.

2. Η σημασία της τοπικής ιστορίας και η ευθύνη διαφύλαξης των ιστορικών ευρημάτων κάθε περιοχής. Ο ρόλος του Μουσείου.

3. Η ιστορία της Αρχαίας Μακεδονίας και ο ρόλος του Βασιλείου της Ελίμειας και της Αιανής.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1. Δρ Βασιλική Βόντσα , φιλόλογος
2. Οι μαθητές των Α1, Α2, Α3, Α4, Τμημάτων του 2ου Γυμνασίου Κοζάνης
3. Δρ Αναγνωστοπούλου Κατερίνα, αρχαιολόγος

ΣΤΟΧΟΙ

1. Επιδιώκουμε οι μαθητές μας να αποκτήσουν έγκυρες επιστημονικές γνώσεις για το απώτερο παρελθόν του τόπου όπου ζουν, κατανοώντας τον ιστορικό χώρο και χρόνο, καθώς και τη δράση των υποκείμενων συλλογικών και ατομικών.

2. Παράλληλα να μυηθούν στη διδασκαλία της έρευνας και παραγωγής ιστορικής γνώσης μέσα από πρωτογενείς πηγές και αρχαιολογικά ευρήματα.

3. Επιπλέον, να αναπτύξουν οι μαθητές αγάπη και εκτίμηση για το Αρχαιολογικό μας Μουσείο και την επιστημονική δουλειά των αρχαιολόγων του.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

1) Αρχικά τα παιδιά εισάγονται στην ιστορία της Άνω Μακεδονίας και των αρχαίων βασιλείων γενικότερα και ειδικότερα στο βασίλειο της αρχαίας Ελιμιώτιδας με πρωτεύουσα την Αιανή. Εξετάζουμε πηγές βασιζόμενοι στις μαρτυρίες του Ηροδότου και του Θουκυδίδη.

2) Μελετούμε τις ιστορικές πληροφορίες του σχολικού εγχειριδίου. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΚΕΦ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

3) Προσκαλούνται στο σχολείο οι αρχαιολόγοι που παρουσιάζουν τα ευρήματα κατά ιστορική περίοδο και οι μαθητές εργάζονται με φύλλα εργασίας.

4) Οι μαθητές παρουσιάζουν ομαδικές και ατομικές εργασίες για επιμέρους πτυχές της ιστορίας της αρχαίας Μακεδονίας με βάση την προσέγγιση των αρχαιολογικών ευρημάτων.

5) Αξιολόγηση: με ειδικά Φύλλα αξιολόγησης, διαμορφωμένα για τη συγκεκριμένη περίσταση, οι μαθητές καθώς και εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν τη δράση αξιολογούν την επίτευξη των στόχων.

Ακολουθούν στιγμιότυπα από δράσεις του προγράμματος

Πηγή: fb : Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης