Η εταιρεία Χριστόφορος Καιρίδης ΑΕ ενδιαφέρεται να προσλάβει άμεσα – με πλήρη απασχόληση – για τη μονάδα ανακατασκευών Βατερού Κοζάνης :

· Τρείς (3) ηλεκτροκολλητές

· Έναν (1) βαφέα υπερκατασκευών

· Έναν (1) εργάτη αμμοβολών

· Δύο (2) μηχανικούς με εμπειρία σε υδραυλικά συστήματα

· Δύο (2) μηχανικούς με εμπειρία στη συντήρηση φορτηγών και απορριμματοφόρων

· Εναν (1) ηλεκτρολόγο οχημάτων

· Έναν (1) ηλεκτρονικό κυκλωμάτων

· Έναν (1) μηχανολόγο ή μηχανικό παραγωγής Τ.Ε.Ι. /Α.Ε.Ι.

Αποστολή αιτήσεων πρόσληψης μέσω του:

www.keridis.com / Careers / Send your job application

E-mail : [email protected]

Fax : 2310324414