Η εταιρία ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ζητά να προσλάβει: ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για την περιοχή της Κοζάνης.

Αν ενδιαφέρεστε για άμεση πρόσληψη αποστείλατε το βιογραφικό στο email: [email protected] υπόψιν κας Ελένης Ζυμάρα.