Από την εταιρία kIEFER TEK EΠΕ που δραστηριοποιείται στην κατασκευή σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ζητείται προσωπικό για μόνιμη εργασία στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στις παρακάτω ειδικότητες:

  • Ηλεκτρολόγος μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία (θα εκτιμηθεί εμπειρία σε δίκτυα Μέσης Τάσης)
  • Έμπειροι τεχνίτες ηλεκτρολόγοι και βοηθοί ηλεκτρολόγων.

Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση [email protected] Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 2461028840.