1) Κοπέλα από 18 έως 29 ετών για γραμματειακή υποστήριξη. Η υποψήφια πρέπει να διαθέτει γνώσεις υπολογιστή και να έχει ενεργή κάρτα ανεργίας για τοποθέτηση με πρόγραμμα ΟΑΕΔ.
Ωράριο Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 έως 17:00

2) Τεχνίτη – μηχανικό αυτοκινήτων από 18 έως 29 ετών για τοποθέτηση με πρόγραμμα ΟΑΕΔ. Υποχρεωτική η ενεργή κάρτα ανεργίας.
Ωράριο Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 έως 17:00

Αποστόλη βιογραφικών στο email [email protected]