Η επαγγελματική εμπειρία του νέου καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης και η τετραμερής σύμβαση που απειλείται

Η θητεία του νέου Καλλιτεχνικού Διευθυντή θα έχει διάρκεια από την πρόσληψή του έως την 31/12/2023, όπως προβλέπεται στον οικείο Εσωτερικό Κανονισμό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης. Και αυτή δεν προβλέπεται να ξεκινά μέσα στο 2022. Η προκήρυξη αναφέρει σαφέστατα στους ειδικούς όρους ότι θα πρέπει ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στον χώρο του … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η επαγγελματική εμπειρία του νέου καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης και η τετραμερής σύμβαση που απειλείται.