Η Δόμνα Μιχαηλίδου στους Ταξιδευτές της Ελπίδα στον Άργιλο: Οι δύο στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης πρέπει να λειτουργήσουν

Πρόβλημα η χρηματοδότηση της Στέγης και το Κέντρου Διημέρευσης