Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ ενέκρινε την καταγγελία της σύμβασης παροχής τηλεθέρμανσης δημότη της Κοζάνης και την αφαίρεση του σχετικού εξοπλισμού / εναλλάκτη / υποσταθμού κλπ.

Όπως αναφέρει το υπηρεσιακό σημείωμα υπάρχει μεγάλη οφειλή (υπερβαίνει τις 21.000 ευρώ, οφειλή από λογαριασμούς ύδρευσης και τηλεθέρμανσης) και λόγω της μη ρύθμισης αυτού ή της μη πληρωμής της οφειλής παρά το ότι έχει ήδη ειδοποιηθεί πολλάκις και ασκήθηκε και αγωγή σε βάρος του και της συζύγου του και συγκυρίας του ακινήτου και επιδόθηκε η αγωγή σε αυτούς από 17-3-2022. Λόγω του μεγάλου ύψους της οφειλής και της έλλειψης συνεργασίας όπως δηλώνει η αρμόδια διεύθυνση τηλεθέρμανσης ζήτησε να αφαιρεθεί ο εξοπλισμός τηλεθέρμανσης.