Σας ενημερώνουμε ότι, η βλάβη στην τηλεφωνική γραμμή 2463022222 των τακτικών εξωτερικών ιατρείων (ραντεβού) του Νοσοκομείου έχει αποκατασταθεί. Ως εκ τούτου η προσωρινή τηλεφωνική γραμμή 2463351550 καταργείται.