Διοικούσα Επιτροπή

Πρόεδρος

Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας

Καθηγητής Χειρουργικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τακτικά Μέλη

Ευστάθιος Ευσταθόπουλoς

Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής – Ακτινοφυσικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διονύσιος Μαντζαβίνος

Καθηγητής Μηχανικής Διεργασιών και Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Πατρών

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Κωνσταντίνος Καραμάνης

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Κυριάκος Κουβελιώτης

Καθηγητής Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, UNIVERSITATELEMATICA INTERNAZIONALE UNINETTUNO, Ρώμη

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Λεωνίδας Δουκάκης

Επισκέπτης Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Πανεπιστήμιο Λωζάνης

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Δημήτριος Βασιλείου

Καθηγητής Τραπεζικής Διοίκησης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Αναπληρωματικά Μέλη

Βασίλειος Λουκόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής , Διευθυντής Τομέα Θεωρητικής και Μαθηματικής Φυσικής, Αστρονομίας και Αστροφυσικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών

Ιωάννης Συμπέθερος

Καθηγητής Υδραυλικής με έμφαση στη μηχανική των θαλάσσιων έργων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

E-mail: [email protected]

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Βασίλειος Κωστόπουλος

Καθηγητής Στατικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών

Οδυσσέας Καργιώτης

Νευρολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Κωνσταντίνος Τσιμάρας

Αναπληρωτής Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Αναστασία Αλευριάδου

Καθηγήτρια Ψυχολογίας με έμφαση στην Ειδική Αγωγή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Δημοσθένης Μπούρος

αφυπηρετήσας Καθηγητής Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αλιβίζος Σοφός

Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Κοσμήτορες των αυτοδύναμων Σχολών του ΕΑΠ

Λιοναράκης Αντώνιος, Καθηγητής της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Καλαβρουζιώτης Ιωάννης, Καθηγητής της Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Μιχιώτης Αθανάσιος, Καθηγητής της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Αναπληρωτές των Κοσμητόρων των αυτοδύναμων Σχολών του ΕΑΠ

Εμμανουήλ Κουτούζης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο πρόγραμμα ΕΚΠ62, Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Καμέας Αχιλλέας, Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Γεώργιος Αγιομυργιανάκης, Καθηγητής της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

Εκλεγμένος Εκπρόσωπος των Υπηρετούντων στο ΕΑΠ μελών ΔΕΠ

Δημητράς Αυγουστίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

Αναπληρωτής Εκλεγμένος Εκπρόσωπος των Υπηρετούντων στο ΕΑΠ μελών ΔΕΠ

Ζερεφός Στυλιανός, Καθηγητής της Σχολης Εφαρμοσμένων Τεχνών

Γραμματεία

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Ακαδημαϊκών Οργάνων
Όλγα Μπουσίου
e-mail: [email protected] − τηλ.: 2610 367375 − fax: 2610 367126