Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) υλοποιεί την Πράξη «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ. ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Στο πλαίσιο της Δράσης «Δικτύωση Αναπηρικού Κινήματος με άλλα Κινήματα και Οργανώσεις» (Πακέτο Εργασίας 9), που στόχο έχει την ενίσχυση της ικανότητας των τοπικών κινημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας να ενσωματώνουν τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας στις δράσεις και τις διεκδικήσεις τους, ολοκληρώθηκε το 1ο Εργαστήριο Συνεργασίας στην Κοζάνη. Σε συνέχεια αυτού σάς προσκαλούμε στην 1η Ημερίδα.

Ειδικότερα, η Ημερίδα στοχεύει στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Εργαστηρίου Συνεργασίας αλλά και στην παρουσίαση του Κοινού Σχεδίου Δράσης μεταξύ του αναπηρικού κινήματος και των άλλων κινημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Θα ήταν μεγάλη μας χαρά η παρουσία σας στην Ημερίδα προκειμένου να συμβάλουμε όλοι μαζί σε μία καινοτόμα δράση που υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 από τις 10:00 έως 15:00 στο αμφιθέατρο της Κοβεντάρειο Δημοτικής Βιβλιοθήκης στην Κοζάνη.

Προκειμένου για τη συμμετοχή σας, μπορείτε να μας αποστείλετε την επισυναπτόμενη αίτηση συμμετοχής στο email: [email protected].

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Παράρτημα της Ε.Σ.Α.μεΑ. στην Κοζάνη, στις κ.κ. Νικολάου Ελένη και Αποστολίδου Δέσποινα, στο τηλέφωνο 2461053255 (8.00 – 16.00).

Σας ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων.

ΗΜΕΡΙΔΑ
«Δικτύωση αναπηρικού κινήματος με άλλα κινήματα και οργανώσεις»

Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 10:00 – 15:00

Αμφιθέατρο Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης
(Δαβάκη 9, Τ.Κ. 50100)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Συντονισμός Σεμιναρίου – Βασίλειος Κούτσιανος, Γ ενικός Γ ραμματέας Ε.Σ.Α.μεΑ.
09:45 – 10:00 Προσέλευση – Εγγραφές
10:00 – 10:30 Καλωσόρισμα – Χαιρετισμοί
10:30 – 10:45 Ε.Σ.Α.μεΑ. – Ώσμωση του Αναπηρικού Κινήματος με άλλα Κινήματα – Ιωάννης Βαρδακαστάνης, Πρόεδρος Ε.Σ.Α.μεΑ., EDF, IDA
10:45 – 11:00 Παρουσίαση της Πράξης «Καταπολέμηση των Διακρίσεων και Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης των Ατόμων με Αναπηρία, των Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις και των Οικογενειών τους που Διαβιούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» – Εβελίνα Καλλιμάνη, Αν. Διευθύντρια Ινστιτούτου Ε.Σ.Α.μεΑ., ΙΝ-ΕΣΑμεΑ
11:00 – 12:00 Παρουσίαση Δράσεων των Κινημάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Εκπρόσωποι Οργανώσεων
12:00 – 12:30 Σύμβαση Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες – Δικαιωματική Προσέγγιση της Αναπηρίας – Εβελίνα Καλλιμάνη, Αν. Διευθύντρια Ινστιτούτου Ε.Σ.Α.μεΑ., ΙΝ-ΕΣΑμεΑ
12:30 – 12:45 Διάλειμμα – Coffee Break
12:45 – 14:30 Παρουσίαση αποτελεσμάτων Εργαστηρίου & Κοινού Σχεδίου Δράσης για τη Δημιουργία Συμπεριληπτικών Κινημάτων – Εκπρόσωποι Ε.Σ.Α.μεΑ. & Εκπρόσωποι Οργανώσεων
14:30 – 15:00 Συζήτηση -Κλείσιμο