Από τα Funny Bunny ζητούνται Πωλητές/τριες, με προοπτική μόνιμης απασχόλησης, για το κατάστημα της Πτολεμαΐδας, με τις εξής προϋποθέσεις:
• Ηλικία 18-29 ετών.
• Να διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ και να είναι εγγεγραμμένοι σε οποιονδήποτε ΟΑΕΔ Δυτικής Μακεδονίας.
• Να διαθέτουν οποιονδήποτε τίτλο σπουδών (απολυτήριο Λυκείου, ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ) από το 2018 και έπειτα.

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία στο email info@funnybunny.gr
ή να συμπληρώσουν την ειδική φόρμα στο παρακάτω LINK στο e-shop μας www.funnybunny.gr/theseis-ergasias/

Πηγή: fb: Funny Bunny