ΚΟΖΑΝΗ

Πλήρης απασχόληση

Περιγραφή

Προφίλ Υποψήφιου
– Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
– Άριστη γνώση Αγγλικών (γραπτά & προφορικά)
– Άριστος χειρισμός εφαρμογών του MS Office(Word,Excel, PowerPoint)
– Ομαδικότητα, υπευθυνότητα, θετική σκέψη
– Διακριτικότητα, εχεμύθεια
– Εκπληρωμένες Στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)
– Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και μεταφορικού μέσου

Επιθυμητά
– Πτυχίο Τεχνολόγου Τροφίμων
– Πτυχίο Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης
– Εμπειρία σε πωλήσεις στον χώρο των τροφίμων

Καθήκοντα
– Ανάπτυξη και διαχείριση υφιστάμενου πελατολογίου
– Ανεύρεση νέων πελατών, παρακολούθηση αγοράς
– Συμμετέχει στη διαμόρφωση του προγράμματος παραγωγής λαμβάνοντας υπόψη τα αποθέματα των ετοίμων προϊόντων και τους παραγωγικούς πόρους
– Καταγραφή και καταχώρηση των όποιων δραστηριοτήτων και πληροφοριών στην εταιρία.
– Συμμετέχει σε project που σχετίζονται με το τμήμα παραγωγής
– Συμμετοχή στο σχεδιασμό της στρατηγικής πωλήσεων και σύνταξη προγραμματισμένων αναφορών για την ολοκληρωμένη ενημέρωση της Εμπορικής Διεύθυνσης

Αποστολή Βιογραφικού [email protected] και 6932380908.