Αποστολή βιογραφικών

Στο email: georgiadi_cristal@yahoo.gr
Τηλ επικ.: 6975599387