Ζητείται Οδηγός – Διανομέας έως 35 ετών από την εταιρεία Αφοί Ξανθόπουλοι Ο.Ε .

Η εμπειρία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί.

Βιογραφικά με επισυναπτόμενη φωτογραφία στο ηλεκτρονική μας διεύθυνση: [email protected]