Η ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ “ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ” στην Κοζάνη, μέλος του Ομίλου Euromedica, ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Νοσηλευτή/Νοσηλεύτρια – Βοηθός Νοσηλευτή/Νοσηλεύτριας με επαγγελματικό δίπλωμα για ασθενοφόρο

Απαραίτητα Προσόντα:

Πτυχίο Νοσηλευτικής Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι ή Ι.Ε.Κ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής

Άδεια άσκησης επαγγέλματος

Επαγγελματικό δίπλωμα για ασθενοφόρο

Επιθυμητή γνώση αγγλικής γλώσσας

Υψηλό αίσθημα ευθύνης και οξυδέρκεια

Ομαδικότητα, συνέπεια και τήρηση κανόνων

Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτα ωράρια/βάρδιες

Η εταιρεία προσφέρει:

Πλήρη απασχόληση

Πολύ καλό και σταθερό εργασιακό περιβάλλον

Ανταγωνιστικές αμοιβές αναλόγως προσόντων και εμπειρίας

Συνεχής εκπαίδευση

Προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω του παρακάτω link Νοσηλευτής/Νοσηλεύτρια – Βοηθός Νοσηλευτή/Νοσηλεύτριας με επαγγελματικό δίπλωμα για ασθενοφόρο στην Κοζάνη – Όμιλος Euromedica, ή στο email [email protected] αναγράφοντας τον κωδικό θέσεως εργασίας NR KOZ. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλέσετε στο 2461035001 (εσωτ.9510), κα Κατσίκα Μαρία.