Η EUROMEDICA, ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς παρόχους Υγείας στην Ελλάδα με υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης μέσω εκτενούς δικτύου σε όλη την Ελλάδα (Διαγνωστικά Κέντρα, Ιδιωτικές Κλινικές, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού και Κέντρα Αποκατάστασης), ενδιαφέρεται να προσλάβει για τη στελέχωση της ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ στην ΚΟΖΑΝΗ :

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑ για την περιοχή της ΚΟΖΑΝΗΣ

Απαραίτητα Προσόντα :
• Πτυχίο Νοσηλευτικής Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος
• Επιθυμητή γνώση αγγλικής γλώσσας
• Υψηλό αίσθημα ευθύνης και οξυδέρκεια
• Ομαδικότητα, συνέπεια και τήρηση κανόνων
• Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτα ωράρια/βάρδιες

Η εταιρεία προσφέρει :
• Πλήρη απασχόληση
• Ανταγωνιστικές αμοιβές
• Πολύ καλό και σταθερό εργασιακό περιβάλλον
• Συνεχή εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο [email protected] αναγράφοντας τον κωδικό θέσεως εργασίας NOSKOZ.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.