Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός για την κάλυψη θέσης στο «Κέντρο Έρευνας Γενετικής του Καρκίνου» στη Φλώρινα. Παρακαλώ ο/η κάθε υποψήφιος να αποστείλει με email ή με fax το βιογραφικό και μια συστατική επιστολή στα παρακάτω στοιχεία [email protected] ή στο fax 2385041931.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 23850-41950-51.

Επιθυμητή κάθε συναφής προϋπηρεσία.