Ζητείται μηχανολόγος μηχανικός με πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, από τεχνική εταιρεία στην περιοχή της Κοζάνης, για εργοταξιακή εργασία.

Απαραίτητα προσόντα: γνώση μηχανολογικού σχεδίου, δίπλωμα αυτοκινήτου, αγγλική γλώσσα, χρήση Microsoft Office

Επιθυμητά προσόντα: εμπειρία σε μηχανολογικές κατασκευές, χρήση AutoCAD

Παρακαλώ, αποστείλετε βιογραφικό στο e-mail: [email protected]