Απαραίτητα προσόντα:
  • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
  • Προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο ή σε Ανώνυμη Εταιρεία.
  • Έλεγχος υπολοίπων προμηθευτών και πελατών σε μηνιαία βάση
  • Έλεγχος των τραπεζικών λογαριασμών σε εβδομαδιαία βάση.
  • Γνώση τήρησης βιβλίων 3ης κατηγορίας.
  • Διενέργεια των μηνιαίων ελέγχων του λογιστηρίου
  • Γνώση των κύριων φορολογικών και ασφαλιστικών-εργατικών νόμων
  • Καλή γνώση χρήσης Η/Υ (word, excel, internet, mail)
  • Επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Επιθυμητή γνώση του προγράμματος softone.

Βιογραφικά: [email protected]