Μεγαλώνουμε την ομάδα μας και αναζητάμε κοπέλα για εργασία σε bar και service.
Η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί θετικά.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6948740355.