Απαραίτητες προϋποθέσεις:
– πλήρως εμβολιασμένη για COVID-19.
– κάρτα ανεργίας τουλάχιστον από μηνός.
– εργασιακή εμπειρία στην πόλη της Κοζάνης από το 2019 και έπειτα.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: madikascardiology@gmail.com