Γνώσεις Αγγλικών και πληροφορικής.

Μπλιούρα 2 (απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο)

Τηλ. 2461035975, 6947940021

E-mail για βιογραφικά:
matmomtsiou@yahoo.gr και synchronacc@gmail.com

Φωτογραφία επιθυμητή