Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) υλοποιεί την Πράξη «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Στο πλαίσιο της Δράσης «Δικτύωση Αναπηρικού Κινήματος με άλλα Κινήματα και Οργανώσεις» (Πακέτο Εργασίας 9,Υποέργο 1), που στόχο έχει την ενίσχυση της ικανότητας των τοπικών κινημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας να ενσωματώνουν τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας στις δράσεις και τις διεκδικήσεις τους, θα υλοποιηθεί το

1ο Εργαστήριο Συνεργασίας στην Κοζάνη, τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022 από τις 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. στο αμφιθέατρο της Κοβεντάρειο Δημοτικής Βιβλιοθήκης στην Κοζάνη.

Η δράση στοχεύει στη δικτύωση του τοπικού αναπηρικού κινήματος με τα άλλα τοπικά κινήματα, όπως για παράδειγμα τα περιβαλλοντικά κινήματα, τα κινήματα των καταναλωτών, των νέων, των εθελοντών κ.λπ. προκειμένου να γίνει ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, αλλά και επεξεργασία βασικών αξόνων για τη δημιουργία ενός κοινού σχεδίου δράσης που θα διασφαλίζει και θα προωθεί τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.

Πρόκειται για μία καινοτόμα δράση που υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και κάνει το ξεκίνημά της από την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.

Μετά την ολοκλήρωση του Εργαστηρίου η ομάδα της Ε.Σ.Α.μεΑ., με την υποστήριξη των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών του Εργαστηρίου, θα συντάξει το κοινό σχέδιο δράσης για το οποίο αναμένεται να διοργανωθεί και σχετική εκδήλωση παρουσίασης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Προκειμένου για τη συμμετοχή στο Εργαστήριο, οι εκπρόσωποι θα κληθούν να προετοιμάσουν μία παρουσίαση των σκοπών και των δράσεων του φορέα που θα εκπροσωπούν. Επιπροσθέτως, σε δεύτερο χρόνο, θα λάβουν τους άξονες που αναμένεται να συζητηθούν κατά τη διάρκεια του Εργαστηρίου, αλλά και το αναλυτικό πρόγραμμα.

Προκειμένου για τη συμμετοχή, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν την επισυναπτόμενη αίτηση συμμετοχής στο email: [email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Περιφερειακό Γραφείο της Ε.Σ.Α.μεΑ., στις κ.κ. Ελένη Νικολάου και Δέσποινα Αποστολίδου.

aitisi_kozani