Το Παιδιατρικό Κέντρο Αποκατάστασης «Κιβωτός» ευχαριστεί θερμά τους Παπαδέλη Ελένη και Λιάνα Κωνσταντίνο, για τη διάθεση του χρηματικού ποσού (50 ευρώ) στις δραστηριότητες του Κέντρου, στη μνήμη του εκλιπόντος Γκιουντιού Χρήστου.

Με εκτίμηση
Ο Διοικητικός Υπεύθυνος

Κυριάκος Ηλιάδης
Παιδιατρικός Φυσιοθεραπευτής