Χθες στο ΔΣ ειπώθηκε: “32 μήνες πέρασαν συνάδελφοι κι ακόμα τίποτα”.
Ένα ΣΔΙΤ 80εκ, εντάξεις στο ΕΣΠΑ μερικών εκατομμυρίων και μια κλιματικά ουδέτερη και έξυπνη πόλη έως το 2030 για μερικούς είναι τίποτα;