Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κοζάνης σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Κοζάνης διοργανώνουν Εργατικό Σεμινάριο – Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19/06/2024 στο Κοβεντάρειο (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) και ώρα 18:30.

Βασιζόμενοι στην έναρξη εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας από την 01-07-2024 και πρόσθετα στα θέματα που θα αναπτυχθούν από τον εισηγητή κ. Νάζο Α. Αθανάσιο, θα γίνει σύντομη ενημέρωση από τον εκπρόσωπο της ΔΥΠΑ Κοζάνης για τα νέα επιδοτούμενα προγράμματα πρόσληψης εργαζομένων.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:
1. Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας
2. Νέο εργασιακό Νομοσχέδιο βάσει του 5053/2023 ΦΕΚ. Α 158/26.09.2023
3. Εφαρμογή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας Επισιτιστικών Καταστημάτων βάσει της ΠΚ 11/13-06-2023
4. Οδηγίες εφαρμογής άρθρων Ν.4808/2021
5. Ημέρες υποχρεωτικής και προαιρετικής αργίας σε ετήσια βάση
6. Πρόσθετη εργασία εντός εβδομαδιαίας απασχόλησης, μερικής εργασίας, νυχτερινή εργασία και υπερεργασία
7. Χρονικά όρια εργασίας και διαμόρφωση προγράμματος απασχόλησης εμπορικών καταστημάτων
8. Χρονικά όρια εξαντλήσεως άδειας αναψυχής
9. Υποβολή αδειών βάσει του νέου Συστήματος Εργάνη ΙΙ
10. Νέος κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου
11. Υποχρεώσεις τεχνικού ασφαλείας
12. Προσαυξήσεις μισθών και ημερομισθίων λόγω προϋπηρεσίας