Επιτάσσονται ιδιώτες γιατροί στη Δυτική Μακεδονία;

Δημοσιεύτηκε ένα ακόμα ΦΕΚ επίταξης γιατρών και στη Δυτική Μακεδονία με το πρώτο της 18ης Νοεμβρίου να μην αποδίδει καρπούς, αφού επιτάσσονταν μόνο ιατροί συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ. Στο νέο που δημοσιεύτηκε Παρασκευή 7 Ιανουαρίου μπορούν να επιταχθούν και ιδιώτες μη συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ στο αναγκαίο μέτρο και για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός … Συνεχίστε να διαβάζετε το Επιτάσσονται ιδιώτες γιατροί στη Δυτική Μακεδονία;.