ΠΡΟΣ: Την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ»
Συγγρού 340
Καλλιθέα 17673
Τηλ.: 210-7547000

Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας σας στις 22-11-2022, υπήρξε δημοσίευμα, σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού πολλών Δ.Ε.Υ.Α. (Νιτρορύπανση, νιτρικά ιόντα κ.λ.π), μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας, η οποία υδροδοτεί την εδαφική περιφέρεια του Δήμου Εορδαίας, κατατάσσοντας μάλιστα την Πτολεμαϊδα στις ευπρόσβλητες και ευάλωτες περιοχές της χώρας.

Επειδή όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και είναι αναληθή, όπως προκύπτει από τους διαρκείς ελέγχους που γίνονται από διαπιστευμένο εργαστήριο αναλύσεων ύδατος, τις οποίες σας αποστέλλουμε προς γνώσιν και απόδειξη.

Επειδή το δημοσίευμα προκάλεσε τρόμο και ανησυχία στους δημότες του Δήμου μας, σχετικά με την ποιότητα του νερού που καταναλώνουν.

Επειδή το δημοσίευμα έθιξε την φήμη και την αξιοπιστία της Δ.Ε.Υ.Α.Ε., σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών, που παρέχει στους δημότες του Δήμου Εορδαίας.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, σας καλούμε να προχωρήσετε άμεσα σε διόρθωση του αναληθούς δημοσιεύματος σας, στην ίδια σελίδα ακριβώς που αναγράφηκε το δημοσίευμα και να αναφέρεται ρητά ότι, το νερό που καταναλώνεται από τα δίκτυα της Δ.Ε.Υ.Α.Ε., είναι όπως ορίζεται από το νόμο περί «Ανθρώπινης κατανάλωσης» και είναι κατάλληλο προς πόσιν.

Σας εφιστούμε την προσοχή ότι, σε περίπτωση που δεν προχωρήσετε σε διόρθωση του σχετικού δημοσιεύματος, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Εορδαίας (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.), όπως αυτή εκπροσωπείται νόμιμα, θα προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες στα αρμόδια αστικά και ποινικά δικαστήρια, για την προστασία των δικαιωμάτων της.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

Δημήτριος Τσεχελίδης