Επιστολή απογοήτευσης του ΥΠ.ΠΟ. στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης για τις εκπτώσεις στα προσόντα του νέου Καλλιτεχνικού Διευθυντή

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Νικόλας Γιατρομανωλάκης απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης Νίκο Κέφαλο στην οποία εκφράζει την απογοήτευσή του για τις εκπτώσεις στην απαιτούμενη εμπειρία των υποψηφίων καλλιτεχνικών διευθυντών της ήδη τρέχουσας προκήρυξης. Αναμένει μάλιστα τις διορθωτικές κινήσεις-ενέργειες του δευτέρου ώστε η ζημία που υφίσταται το ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης να μην παραταθεί, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει … Συνεχίστε να διαβάζετε το Επιστολή απογοήτευσης του ΥΠ.ΠΟ. στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης για τις εκπτώσεις στα προσόντα του νέου Καλλιτεχνικού Διευθυντή.