Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Νικόλας Γιατρομανωλάκης απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης Νίκο Κέφαλο στην οποία εκφράζει την απογοήτευσή του για τις εκπτώσεις στην απαιτούμενη εμπειρία των υποψηφίων καλλιτεχνικών διευθυντών της ήδη τρέχουσας προκήρυξης. Αναμένει μάλιστα τις διορθωτικές κινήσεις-ενέργειες του δευτέρου ώστε η ζημία που υφίσταται το ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης να μην παραταθεί, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει .

«Οι απαιτήσεις της προκήρυξης που εκδώσατε υπολείπονται των σχετικών όρων που προέβλεπε η Προγραμματική Σύμβαση που ίσχυε, όπως άλλωστε και η προηγούμενη προκήρυξη. Πρόκειται όμως για όρους που θα απαιτήσει το ΥΠΠΟΑ να περιληφθούν στην νέα Προγραμματική Σύμβαση που θα ισχύσει για το τρέχον έτος, εφόσον αυτή συναφθεί, καθώς εξάλλου περιλαμβάνονται σταθερά σε όλες τις προγραμματικές συμβάσεις για τα λοιπά ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.»

Μάλιστα τονίζει ότι δημιουργείται η εντύπωση ότι απώτερος σκοπός του είναι να προλάβει να ολοκληρώσει μία διαδικασία αποφεύγοντας την εφαρμογή όρων της Προγραμματικής, όπως η διαδικασία χορήγησης σύμφωνης γνώμης από το ΥΠΠΟΑ, και επιτρέποντας έκπτωση ως προς τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή.

Λόγο κάνει για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και διαφάνειας κατά την λειτουργία του ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης ζητώντας τις απόψεις του προέδρου σε σχέση με τα αναφερόμενα.

Ακολουθεί η επιστολή του ΥΠ.ΠΟ.

Ιωάννα Παπαδημητρίου