ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Με χαρά ανακοινώνουμε ότι ο Ελληνικός Κόμβος της ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής METROFOOD-RI που φιλοδοξεί να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες μετρολογίας στο πεδίο των Τροφίμων και της Διατροφής και το Διεπιστημονικό Κέντρο Αγροδιατροφής ΑΠΘ (ΚΕΑΓΡΟ), διοργανώνουν Επιστημονική Εσπερίδα παρουσίασης της τεχνογνωσίας και των υπηρεσιών που μπορούν να προσφέρουν. Η πρωτοβουλία αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων της φετινής Διεθνούς Έκθεσης Τροφίμων, Ποτών, Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Συσκευασίας DETROP, σε συνεργασία και με την ευγενική υποστήριξη της Ένωσης Ελλήνων Χημικών – Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας και του Συνδέσμου Χημικών Βορείου Ελλάδος.

Η Επιστημονική Εσπερίδα θα διεξαχθεί την Κυριακή 3 Απριλίου 2022, στις 16.15-18.30 με ελεύθερη είσοδο στην Αίθουσα C του Συνεδριακού Κέντρου «Ν. Γερμανός» εντός της ΔΕΘ. Κύριος στόχος της Εσπερίδας είναι να αναδειχθεί η προστιθέμενη αξία και τα οφέλη της διεπιστημονικής συνεργασίας και των αποκεντρωμένων ερευνητικών υποδομών για τον αγροδιατροφικό τομέα και την κοινωνία. Η ομότιμη καθηγήτρια ΑΠΘ κ. Μαρία Τσιμίδου ως συντονίστρια του Ελληνικού Κόμβου της υποδομής METROFOOD θα παρουσιάσει εν συντομία τα χαρακτηριστικά και τους στόχους της. Η ομότιμη καθηγήτρια κ. Ουρανία Μενκίσογλου-Σπυρούδη, πρόεδρος του ΚΕΑΓΡΟ θα αναφερθεί στη δομή, τις υποδομές και τους σκοπούς του Διεπιστημονικού Κέντρου Αγροδιατροφής ως μονάδας του ΑΠΘ. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν δύο παρουσιάσεις με παραδείγματα για τις δυνατότητες των δύο φορέων να παρέχουν τεχνογνωσία και υπηρεσίες στον αγροδιατροφικό τομέα. Η αναπληρώτρια καθηγήτρια κ. Μαντζουρίδου θα εστιάσει στις δυνατότητες συνεργασίας σε ερευνητικό επίπεδο και σε θέματα παροχής υπηρεσιών που αφορούν στον έλεγχο γνησιότητας τροφίμων και εκσυγχρονισμού παραδοσιακών μεταποιητικών πρακτικών σύμφωνα με τις τρέχουσες διατροφικές συστάσεις του Π.Ο.Υ.. O καθηγητής κ. Στέφανος Κουνδουράς και η αναπληρώτρια καθηγήτρια κ. Αικατερίνη Καραμανώλη θα παρουσιάσουν τις τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες και τις Υπηρεσίες που παρέχονται από το ΚΕΑΓΡΟ ΑΠΘ στον Τομέα της Αγροδιατροφής με ειδική αναφορά στο παράδειγμα της αμπέλου και του οίνου

H υλοποίηση της Εσπερίδας βασίζεται στους πόρους του ευρωπαϊκού προγράμματος METROFOOD-PP (EU-Horizon 2020) που στοχεύει στην προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Κοινοπραξίας METROFOOD-RI (ERIC).

Πληροφορίες για το πλήρες πρόγραμμα της ημερίδας και το σύνδεσμο συμμετοχής θα είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες του METROFOOD-GR και του ΚΕΑΓΡΟ.

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Μαρία Παπαδοπούλου, [email protected], 6948950102